Party Panel details

Uitgangspunten

De meeste vragen in Party Panel zijn gebaseerd op twee uitgangspunten. Ten eerste is er de informatie over de mogelijke redenen waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen: waarom mensen bijvoorbeeld hun XTC laten testen of niet, of waarom mensen soms te veel drinken of niet. Die informatie komt vaak van de Unity peers. Ten tweede is er wetenschappelijk onderzoek naar waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Dit wordt samen gecombineerd om een vragenlijst samen te stellen die de informatie kan opleveren die nodig is om duidelijk te communiceren over veilig uitgaan. Als je geinteresseerd bent in de theoretische achtergrond zijn goede startpunten het artikel 'A practical guide to effective behavior change: How to identify what to change in the first place' en het proefschrift van Gjalt-Jorn Peters, Determinants of ecstasy use and harm reduction strategies: informing evidence based intervention development.

De Party Panel Code

De Party Panel code is samengesteld uit enkele letters en cijfers uit de voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, en oogkleur van deelnemers. Een voornaam is niet anoniem, maar een enkele letter uit een voornaam wel. Ditzelfde geldt voor enkele letters en cijfers uit de andere kenmerken. De Party Panel Code wordt als volgt opgebouwd:

  1. De eerste letter van de voornaam, die wordt 'omgekeerd' (een A wordt een Z, een B wordt een Y)
  2. De vierde letter van achter van de achternaam ('Peters' wordt T; 'De Wal' wordt via 'DEWAL' een E).
  3. Het laatste cijfer van de geboortedag (26 oktober 1981 wordt 6)
  4. Het laatste cijfer van het geboortejaar (26 oktober 1981 wordt 1)
  5. De eerste letter van de geboorteplaats (Sneek wordt S)
  6. De derde letter van de oogkleur, waarbij oogkleur 'blAuw', 'brUin', 'grOen' of 'grIjs' is.

We hebben bepaald welke letter we moeten pakken (de eerste, tweede, derde, of vierde; en van voren of van achteren) door de 10.000 meest voorkomende voornamen en achternamen, en hoe vaak ze voorkomen, en alle plaatsnamen. te analyseren, zodat we de letters konden kiezen die het beste waren verdeeld. De eerste letter van de voornaam wordt omgedraaid om herleiding tot een individu nog net iets lastiger te maken. Bovendien is de eerste letter van een voornaam erg herkenbaar, waardoor mensen misschien eerder het gevoel krijgen dat de Party Panel Code niet voldoende anoniem is. Ironisch genoeg is juist de eerste letter veel gelijker verdeeld dan de tweede letter, die bijna altijd een A, E, I, of een O is (waardoor, als je tweede letter een F of een P is, het vrij makkelijk is om te bepalen wat je voornaam is). Neem contact met ons op als je de berekeningen en grafieken wilt ontvangen, als je dit interessant vindt.

Ontwikkeling en subsidie

Unity en Greater Good hebben Party Panel ontwikkeld als onderdeel van het project "Project Party Safely", een publiek-private samenwerking met een financiële bijdragen van het Ministerie van VWS. Party Panel levert onderbouwing voor de doorontwikkeling van de Celebrate Safe campagne, die ook onder Project Party Safely valt. Party Panel is ontwikkeld in samenwerking met, en met steun van, de Open Universiteit, Jellinek Preventie, Educare, ID&T, en het Trimbos Instituut. De eerste wave van Party Panel, die op 28 juni 2015 van start ging, is goedgekeurd door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek van de Open Universiteit (dossiernummer U2015/03757/HVM, klik hier voor de brief met de goedkeuring).

Dit is een site van Unity en Greater Good.

Party Panel steunt de Celebrate Safe campagne.